Мüəssisənin fəaliyyət sahələri

Мüəssisə 1936-cı ildə yaranıb, «МU-6» кimi 1966-cı il кimi fəaliyyət göstərib, 1966-cı ildən 1998-cı ilə kimi «SMU-2», 1998-ci ilin aprel ayından özəlləşdirilib . 2015 ci il avqust ayına kimi «SMQ-2» ASC, 2015 ci il avqust ayından «SMQ-2» MMC kimi fəaliyyət göstərir. “SMQ-2” MMC inşaat sektoru üzrə fəaliyyət göstərir, Dövlət və Özəl təşkilatların bir çox layihələrini– Neft-kimya müəssisələrin tikintisi, Sənaye, istehsalat fabrikləri və kənd təsərrüfatında, İctimati-sosial obyektlər, İdman və turizm sektorlarında, Körpü infrastrukturları və s. sektorlarda uğurlu layihələr həyata keçirmişdir. Həmçinin istehsalat sahələrimiz də mövcuddur. Fəaliyyət istiqamətimizə aiddir

QEYD: Fəaliyyət sahəmiz yuxarıda göstərilənlərlə kifayətlənmir.